ZDEŇKA STAŇKOVÁ
Description

Zdeňka pôsobí v českej neziskovej organizácii SvobodaUčení.cz, ktorá sa už od roku 2012 venuje konceptu vzdelávania, ktoré je založené na dobrovoľnosti a princípe slobody.

Zdeňka sa venuje najmä šíreniu povedomia o koncepte takzvaných demokratických/slobodných škôl, či unschoolingu. Okrem toho pomáha rodičom detí, ktorí sa rozhodli svoje deti vzdelávať sami.

Veľmi sa tešíme na pestrosť (nielen) tohto diskusného panelu a veríme, že každý z hostí poskytne svoj unikátny pohľad na vec.