SOŇA KOREŇOVÁ
Description

Soňa vyštudovala politológiu na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas svojho štúdia veľa cestovala a bola jednou so spoluzakladateľov lokálnej pobočky Erasmus Student Network, čo v Soni vzplanulo vášeň k neformálnemu vzdelávaniu.

Po ukončení štúdia sa rozhodla prostredníctvom super programu Teach For Slovakia stráviť dva roky ako učiteľka na základnej škole v Plaveckom Štvrtku. Okrem toho spoluzakladala občianske združenie Cesta mladých, ktoré sa venuje znevýhodnenej mládeži prostr. podpory počas štúdia na stredných školách. V súčasnosti pracuje aj na Úrade splnomocnenca pre rómske komunity.

To ale nie je všetko, Soňa má toho “na rováši” oveľa viac. Pomáhala pri vzniku mnohým iným neziskovým organizáciám, ktoré sa venujú pomoci mladým a neformálnemu vzdelávaniu.