GABRIEL OPRENDEK
Description

Gabo by mohol byť v skratke opísaný ako košický podnikateľský poklad. V roku 2011 Gabo zmaturoval na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach. Pri výbere vysokej školy si zvolil možnosť vypadnúť zo Slovenska a jeho cesta pokračovala do Dánska – University College of Northern Denmark, kde strávil 2 roky štúdiom marketingu, manažmentu a biznisu. Bakalársky titul neskôr v roku 2014 získal na Aalbor Universitet. Popri štúdiu v Dánsku brigádoval v produkčnom centre v Aalborgu, neskôr v spoločnosti IKEA a 5 mesiacov strávil ako stážista v marketingovom oddelení pre spoločnosť Around About Cars v Kapskom meste v Južnej Afrike.

V roku 2014 sa však začala písať nová kapitola Gabovho života. Vrátil sa na Slovensko a so svojim bratom Radom založili spoločnosť Opre’ Cider, ktorá vyrába a predáva rýdzo slovenský cider. Neskôr v roku 2017 sa k jablkovým a hruškovým ciderom pridal aj nealkoholický nápoj mellos, ktorý sa ako jeden z mála na trhu môže pýšiť absenciou umelín. Gro limonády mellos je totiž len čistý slovenský med a bylinky.