Loading Conferences
 • This event has passed.

2016 Podgorica Regional Conference

Podgorica_2-0

THE FIRST EUROPEAN STUDENTS FOR LIBERTY REGIONAL CONFERENCE IN PODGORICA

The Regional conference in Montenegro will represent only the follow-up of the sequence of conferences already organized in Europe.
The first Regional conference in Podgorica will gather students from all over Montenegro in order to promote liberal and moving spirit through discussions about important social issues. The conference itself will cover discussions on the following topics:

 • The motinal spirit; Are the students and young people the bearers of change and improved, more progressive system?
 • Economics, business and entrepreneurship; Which measures are necesary in order for Montenegrin market and Montenegrin youth to be competitive on the global market?
 • Students activism; How to aniamte young people and how to boost enthusiasm of youth?

Montenegrin students and our guests will have the opportunity to listen the lectures and panel discussions of distinguished Montenegrin citizens and those from the surrounding region, which makes this conference very appealing for the spirit and the minds of youth, the future decision makers.

The conference will be held on October 1st, 2016 in hotel Podgorica. The duration of the conference is set from 11am (the registration of participants) until 6pm (the closure of discussions and the panel). After the conference there will be a cocktail party for speakers, students, and other guests of the conference.

A general goal and the main focus of the conference is to try to find an answer to the following questions:

 • What are the legal reforms needed to improve the position of an enterpreneur in Montenegro? What are we lacking?
 • How much are students important for the future development of the country and the society?
 • How to to awaken the student activism amond youth?
 • How to prepare students from Montenegro for the global market?

On these questions the answers will be given by the experts from the specified fields, whose attitudes and opinions, expressed through their experiences, will bear a certain credibility.

The moving spirit of young people represents the main segment on which it is neded to focus and to develop in the next period. If it is aspired towards competitivenes on the global market, young people must become aware of their possibilities and give all their best to make the world and their surrounding a better place, for themselves and for the fitire generations.

However it has to reverberate loudly that it is not all up to students and young people, but that the surrounding itself has to make an effort in order to make room and the ambience in which young people have enough will and motivation to develop themselves and the world in which they live in.

We are hoping you will recognize the ambition of young people and accept our call!

PRVA REGIONALNA KONFERENCIJA EVROPSKIH STUDENATA ZA SLOBODU U PODGORICI

Regionalna konferencija u Crnoj Gori predstavljaće samo nastavak na niz konferencija već prethodno organizovanih u Evropi.
Prva regionalna konferencija u Podgorici okupiće studente iz svih krajeva Crne Gore u cilju promocije liberalnog ali i pokretačkog duha kroz diskusije o važnim društvenim pitanjima.

Sama konferencija obuhvatiće diskusije na sledeće teme:

 • Pokretački duh; Da li su studenti i mladi ljudi nosioci promjena i poboljšanog odnosno progresivnijeg sistema?
 • Ekonomija, biznis i preduzetništvo; Koje mjere su neophodne da bi crnogorsko tržište, ali i crnogorska omladina bile konkuretne na globalnom tržištu?
 • Studentski aktivizam; Kako pokrenuti mlade ljude i kako povećati entuzijazam mladih ljudi?

Crnogorski studenti, ali i naši gosti biće u prilici da slušaju predavanja i panel diskusije istaknutih crnogorskih građana, ali i onih iz regiona što ovu konferenciju čini veoma izazovnom za duh i um mladih ljudi, budućih lidera.

Konferencija će biti održana 01. Oktobra 2016. godine u Hotelu Podgorica. Trajanje konferencije predviđeno je u periodu od 11 časova (registracija učesnika) do 18 časova (zatvaranje diskusija i panela). Nakon konferencije predviđen je koktel za govornike, studente i ostale goste konferencije.

Generalni cilj i glavni fokus konferencije jeste pokušati na neki način doći do odgovora ili rješenja na sledeća pitanja:

 • Koje su to zakonske reforme neophodne kako bi se poboljšao položaj preduzetnika u Crnoj Gori? Šta nam nedostaje?
 • Koliko su studenti bitni za budući razvoj države i društva?  Kako dovesti do buđenja studentskog aktivizma među mladima?
 • Kako spremiti studente iz Crne Gore za globalno tržište?

Na već prethodno navedena pitanja, odgovore će davati stručnjaci iz naznačenih oblasti, čiji će stavovi i mišljenja, izražena kroz njihova iskustva, nositi sa sobom određeni kredibilitet.

Pokretački duh mladih, predstavlja glavni segment na kojem se potrebno fokusirati i razvijati ga u narednom periodu. Ukoliko se teži kompetentnosti na globalnom tržištu, mladi moraju postati svjesni svojih mogućnosti i na taj način dati sve od sebe da svijet i svoje okruženje učine boljim i za sebe i za generacije koje dolaze.

Međutim takođe glasno mora odjeknuti da nije sve do studenata i mladih, već da i samo okruženje treba da se potrudi ne bi li se stvorio prostor i ambijent u kojima mladi imaju dovoljno želje i motivacije da se razvijaju i da razvijaju svijet oko sebe.

U nadi da ćete prepoznati ambiciju mladih i prihvatiti naš poziv!

Registration

2016 Podgorica Regional Conference

Contact Information
SFL will never call you


Personal AddressStudent InformationIf your university is not listed, please select "Other university in..."


If your university is not listed, please select "Other university in..."


If your university is not listed, please select "Other university in..."


If your university does not appear on the list, please select "Other university in..."If your university is not listed, please select "Other university in..."
If your university is not listed, please select "Other university in..."

If your school is not listed, please select "Other university in..."


If your student organization is not listed, please select "Other club"

If your group is not listed, please select "Outro grupo"

If your group is not lsited, please select "Otro Grupo"

If your group is not listed, please select "Other club in..."


Marketing


Need assistance with this form?

October 01 2016

Details

Date: 1.10.2016
Time: 12:00 - 17:00
Event Category:
Language: Montenegrin / English
Facebook: https://www.facebook.com/events/1850405225186920/

Venue

Hotel Podgorica

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Podgorica, Montenegro

+ Google Map

Visit Venue Website

Organizer

Slobodan Franeta
Phone: +38267013440
Email:
Website: Visit Organizer Website